0
FÉNIX CONTENT MARKETING 2017
02. 05. 2017

Vo štvrtok, 27. apríla 2017 sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 4. ročníka súťaže FÉNIX CONTENT MARKETING. Ide o súťaž, ktorá oceňuje najlepšie počiny firiem z pohľadu obsahu, poctivej práce a kreativity. Kladie dôraz na inovatívnosť, efektivitu a kvalitu spracovania.

Názov súťaže vychádza z dvoch pojmov: Fénix, mytologická postava, má znamenať obrodu myšlienok. Tak, ako bájny Fénix povstane vždy z popola, tak aj um kreatívnych ľudí príde vždy s novým konceptom, poňatím, kampaňou. Fénix je teda symbol kreatívnej časti súťaže. Content marketing nemá v slovenskom jazyku presnú definíciu. Ide o obsah a jeho strategickú tvorbu. Tvoria ho samotné spoločnosti a šíria ho svojimi komunikačnými kanálmi (vlastný časopis, webové stránky, profily na sociálnych sieťach a iné). Táto časť poukazuje na jadro súťaže.

Naša spoločnosť naviazala na minuloročný úspech a opäť obsadila prvé miesto v kategórii JEDNORAZOVÉ MÉDIÁ – KALENDÁR, tentoraz s kalendárom Artist Odyssey – DRAWetc. 2017. Druhé miesto obsadil kalendár Jan Kaplický – The Drawings 2017.

Viac o súťaži: www.soutezfenix.cz.