0
licence

Václav Zapadlík patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších maliarov automobilových veteránov nielen u nás, ale aj v zahraničí. Špecializuje sa predovšetkým na historické automobily z éry do 50. rokov 20. storočia a je známy hlavne presným zobrazením všetkých technických detailov. Vo svojich maľbách dokáže tiež veľmi presne umelecky zachytiť každú emóciu, a vytvoriť tak na okamih dojem, že maľba ožije. Z každej jeho kresby je cítiť nadšenie a veľkú lásku k motorom.

Prezrite si aj ostatné licencie Všetky licencie

Produkty s touto licenciou