0
FÉNIX CONTENT MARKETING 2018
25. 05. 2018

Vo štvrtok, 24. mája 2018, sa uskutočnil slávnostný galavečer 5. ročníka súťaže FÉNIX CONTENT MARKETING. Ide o súťaž, ktorá oceňuje najlepšie počiny firiem z pohľadu obsahu, poctivej práce a vyjadrenej kreativity prihlasovateľov. Kladie dôraz na inovatívnosť, efektivitu a kvalitu spracovania.

Názov súťaže vychádza z dvoch pojmov:
Fénix, mytologická postava, má znamenať obrodu myšlienok. Tak, ako bájny Fénix vstane vždy z popola, tak aj um kreatívnych ľudí príde vždy s novým konceptom, poňatím, kampaňou. Fénix je teda symbol kreatívnej časti súťaže.
Content marketing nemá v slovenskom jazyku presnú definíciu. Ide o obsah a jeho strategickú tvorbu. Tvoria ho samotné spoločnosti a šíria ho svojimi komunikačnými kanálmi (vlastný časopis, webové stránky, profily na sociálnych sieťach a ďalšími). Táto časť poukazuje na jadro súťaže.

Naša spoločnosť nadviazala na úspech z vlaňajšieho ročníka a získala ocenenie v kategórii: Najlepšia ilustrácia a jej použitie s kalendárom Maria Makeeva 2018. Maria Makeeva je mladá ilustrátorka a čerstvá absolventka ateliéru ilustrácie UMPRUM v Prahe. Súbor ilustrácií „Pictures of Myths“ bol pôvodne vytvorený ako diplomová práca autorky. Predstavuje osobitý pohľad na mytológiu, jej charakteristické scény a archetypálne symboly prostredníctvom jazyka vizuálnej skratky. Skúma, ako jednoduché objekty dokážu vyvolávať určité emócie, a ako sa scény zastavené v čase môžu stať ilustráciou nekonečného množstva príbehov.